Annonsvillkor för Annonsörer, senast uppdaterad 2023-02-06

1§ Allmänt

Annonsvillkor för Annonsörer gäller för:

 • Inskickade Displayannonser

Upphovsrätten till inskickad Displayannons tillfaller Studioorange.se.

Studioorange.se har frihet att ändra, redigera och radera i inskickad Displayannons om Displayannonsen kan verka stötande, diskriminerande eller bryter mot Svensk lag, eller på annat sätt skadar sajtens varumärke och intentioner.

Användare som missköter sig, eller på annat sätt bryter mot annonsvillkoren, blir avstängd från sajten, Studioorange.se.

Behandling av personuppgifter

Läs mer i vår Integritetspolicy

 
Har du frågor kring innehållet i Annonsvillkoren?

Kontakta vårt KundCenter

 

2§ Publicerat material på Studioorange.se

Publicerat material får under inga omständigheter innehålla:

 • Hatpropaganda, eller annat innehåll av rasistisk eller kränkande karaktär.
 • Offensiva uppgifter som förtal eller förolämpningar, hot, personliga angrepp eller stötande information.
 • Ring för brottslig handling.
 • Olaglig skildring av våld, pornografi eller barnpornografi.
 • Data upphovsrättsintrång.
 • Spridningen av datavirus och massutskick, sk spam.
 • Program som kan vara skadliga och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt
 • Erbjudande om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.
 • Alkohol- och nikotinreklam, och länkning till alkohol- och nikotinsajter
 • Spelreklam, och länkning till spelbolagssajter

Ansvarig för Studioorange.se har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som bryter mot hela eller delar av dessa villkor. I händelse av att sådant missbruk ändå skulle inträffa äger Studioorange.se rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruk.

Sådana åtgärder kan vara avstängning eller begränsningar för användarna. För mer allvarliga brott kan även rättsliga åtgärder uppstå vilket Studioorange.se – om möjligt – i sådana fall meddelar att man avser att vidta sådana åtgärder.

 

3§ Ladda upp Displayannons

När du laddar upp displayannons på Studioorange.se gäller följande:

Du är ansvarig för din uppladdning. Det innebär att du som annonsör kan ställas till svars för din uppladdning. Du får endast publicera displayannons som du har upphovsrätt till.

Displayannonsens motiv skall vara relevant för ditt erbjudande och inte vara vilseledande.

Publicerade Displayannonser får inte verka stötande, diskriminerande eller bryta mot Svensk lag.

 

4§ Ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning omfattar både direkta och indirekta förluster. 

Länkar från Studioorange.se till webbplatser utanför domänen Studioorange.se ligger utanför vår kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information om dessa.

Studioorange.se kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare, använder webbplatsen. 

Studioorange.se lämnar inga garantier beträffande tillgänglighet eller funktionalitet.

Studioorange.se kan inte hållas ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan inte garantera att de publicerade länkar fungerar. 

Studioorange.se kan inte heller hållas ansvarig för någon form av förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen.

Studioorange.se ansvarar inte för databasposter i händelse av sabotage, dataintrång eller annan yttre faktorer utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Studioorange.se vänder sig till den svenska marknaden och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol och med Lunds tingsrätt som första instans.